Antoni Paszkowski

Imię i nazwisko: Antoni Paszkowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Antoni Paszkowski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 34 Koszalin

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Koszalin (Okreg wyborczy)