Bartlomiej Rusin

Imię i nazwisko: Bartlomiej Rusin
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Bartlomiej Rusin - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 52 Ilawa

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Ilawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)