Bernard Roskiewicz

Imię i nazwisko: Bernard Roskiewicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Bernard Roskiewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Bernard Roskiewicz - VI kadencja 1972 - 1976
- Bernard Roskiewicz - VII kadencja 1976 - 1980
- Bernard Roskiewicz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)