Boleslaw Iwaszkiewicz

Imię i nazwisko: Boleslaw Iwaszkiewicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Boleslaw Iwaszkiewicz - III kadencja 1961 - 1965
- Boleslaw Iwaszkiewicz - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 8 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)