Bronislaw Bury

Imię i nazwisko: Bronislaw Bury
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Bronislaw Bury - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)