Bronislaw Cieniewski

Imię i nazwisko: Bronislaw Cieniewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Bronislaw Cieniewski - VI kadencja 1972 - 1976
- Bronislaw Cieniewski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 47 Pabianice

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 47 Pabianice (Okreg wyborczy)