Bronislaw Juzkow

Imię i nazwisko: Bronislaw Juzkow
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Bronislaw Juzkow - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Juzkow - III kadencja 1961 - 1965
- Bronislaw Juzkow - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 35 Szczecinek

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Szczecinek (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)