Bronislaw Kawalek

Imię i nazwisko: Bronislaw Kawalek
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Bronislaw Kawalek - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 63 Krosno

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)