Bronislaw Ostapczuk

Imię i nazwisko: Bronislaw Ostapczuk
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Bronislaw Ostapczuk - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Ostapczuk - III kadencja 1961 - 1965
- Bronislaw Ostapczuk - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw II

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw II (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)