Czeslaw Domagala

Imię i nazwisko: Czeslaw Domagala
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Czeslaw Domagala - I kadencja 1952 - 1956
- Czeslaw Domagala - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 36 Chrzanow

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Chrzanow (Okreg wyborczy)