Edmund Nikowski

Imię i nazwisko: Edmund Nikowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)