Eugenia Krassowska-Jodlowska

Imię i nazwisko: Eugenia Krassowska-Jodlowska
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Eugenia Krassowska-Jodlowska - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 9 Bialystok

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii (Tytul/stopien naukowy)