Feliks Madaj

Imię i nazwisko: Feliks Madaj
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 80 Zielona Gora

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 80 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)