Franciszek Mleczko

Imię i nazwisko: Franciszek Mleczko
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Franciszek Mleczko - III kadencja 1961 - 1965
- Franciszek Mleczko - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 39 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)