Franciszek Waniolka

Imię i nazwisko: Franciszek Waniolka
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Franciszek Waniolka - I kadencja 1952 - 1956
- Franciszek Waniolka - II kadencja 1957 - 1961
- Franciszek Waniolka - III kadencja 1961 - 1965
- Franciszek Waniolka - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)