Halina Kozniewska

Imię i nazwisko: Halina Kozniewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Halina Kozniewska - VI kadencja 1972 - 1976
- Halina Kozniewska - VII kadencja 1976 - 1980
- Halina Kozniewska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 43 Lublin

Tytul/stopien naukowy: dr nauk medycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 43 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)