Helena Dabska

Imię i nazwisko: Helena Dabska
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Helena Dabska - III kadencja 1961 - 1965
- Helena Dabska - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 44 Radzyn Podlaski

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 44 Radzyn Podlaski (Okreg wyborczy)