Igor Lopatynski

Imię i nazwisko: Igor Lopatynski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Igor Lopatynski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 72 Pruszkow

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Pruszkow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)