Jan Kolder

Imię i nazwisko: Jan Kolder
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Jan Kolder - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)