Jan Wasilkowski

Imię i nazwisko: Jan Wasilkowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Jan Wasilkowski - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Wasilkowski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Wola

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)