Janusz Stalinski

Imię i nazwisko: Janusz Stalinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: mgr inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. (Tytul/stopien naukowy)