Jarema Maciszewski

Imię i nazwisko: Jarema Maciszewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Jarema Maciszewski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jarema Maciszewski - VII kadencja 1976 - 1980
- Jarema Maciszewski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Jarema Maciszewski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 1 Warszawa-Sromiescie

Tytul/stopien naukowy: dr hab. nauk humanistycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 1 Warszawa-Sromiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr hab. nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)