Jerzy Werner

Imię i nazwisko: Jerzy Werner
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Jerzy Werner - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 5 Lodz-Baluty

Tytul/stopien naukowy: mgr inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Lodz-Baluty (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. (Tytul/stopien naukowy)