Jozef Nagorzanski

Imię i nazwisko: Jozef Nagorzanski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Jozef Nagorzanski - II kadencja 1957 - 1961
- Jozef Nagorzanski - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Nagorzanski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 39 Tarnow

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Tarnow (Okreg wyborczy)