Jozef Urbanowicz

Imię i nazwisko: Jozef Urbanowicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Jozef Urbanowicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Jozef Urbanowicz - VI kadencja 1972 - 1976
- Jozef Urbanowicz - VII kadencja 1976 - 1980
- Jozef Urbanowicz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Tytul/stopien naukowy: general dywizji

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z general dywizji (Tytul/stopien naukowy)