Jozef Zajkowski

Imię i nazwisko: Jozef Zajkowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)