Krystyna Marszalek-Mlynczyk

Imię i nazwisko: Krystyna Marszalek-Mlynczyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Krystyna Marszalek-Mlynczyk - IV kadencja 1965 - 1969
- Krystyna Marszalek-Mlynczyk - VI kadencja 1972 - 1976
- Krystyna Marszalek-Mlynczyk - VII kadencja 1976 - 1980
- Krystyna Marszalek-Mlynczyk - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 9 Bialystok

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii romanskiej

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii romanskiej (Tytul/stopien naukowy)