Leszek Strycharski

Imię i nazwisko: Leszek Strycharski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Leszek Strycharski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)