Ludwik Maceczek

Imię i nazwisko: Ludwik Maceczek
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)