Maria Haase

Imię i nazwisko: Maria Haase
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)