Marian Maliszewski

Imię i nazwisko: Marian Maliszewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 26 Rybnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 26 Rybnik (Okreg wyborczy)