Mieczyslaw Klimaszewski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Klimaszewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Klimaszewski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 4 Krakow

Tytul/stopien naukowy: dr hab. nauk geograficznych

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr hab. nauk geograficznych (Tytul/stopien naukowy)