Ryszard Pospieszynski

Imię i nazwisko: Ryszard Pospieszynski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Ryszard Pospieszynski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Odno¶niki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)