Ryszard Strzelecki

Imię i nazwisko: Ryszard Strzelecki
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Ryszard Strzelecki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Ryszard Strzelecki - I kadencja 1952 - 1956
- Ryszard Strzelecki - III kadencja 1961 - 1965
- Ryszard Strzelecki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 71 Plock

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 71 Plock (Okreg wyborczy)