Stanislaw Juchnicki

Imię i nazwisko: Stanislaw Juchnicki
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Stanislaw Juchnicki - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Juchnicki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)