Stanislaw Kujda

Imię i nazwisko: Stanislaw Kujda
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Stanislaw Kujda - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 34 Koszalin

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Koszalin (Okreg wyborczy)