Stanislaw Stomma

Imię i nazwisko: Stanislaw Stomma
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Stanislaw Stomma - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Stomma - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Stomma - IV kadencja 1965 - 1969
- Stanislaw Stomma - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: bezp. ZNAK

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 4 Krakow

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania bezp. ZNAK
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)