Stanislaw Wronski

Imię i nazwisko: Stanislaw Wronski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Stanislaw Wronski - VI kadencja 1972 - 1976
- Stanislaw Wronski - VII kadencja 1976 - 1980
- Stanislaw Wronski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 64 Rzeszow

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)