Tadeusz Janczyk

Imię i nazwisko: Tadeusz Janczyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Tadeusz Janczyk - I kadencja 1952 - 1956
- Tadeusz Janczyk - III kadencja 1961 - 1965
- Tadeusz Janczyk - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 68 Ciechanow

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Ciechanow (Okreg wyborczy)