Waclaw Tulodziecki

Imię i nazwisko: Waclaw Tulodziecki
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Waclaw Tulodziecki - II kadencja 1957 - 1961
- Waclaw Tulodziecki - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 22 Chorzow

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Chorzow (Okreg wyborczy)