Wiktor Zyzik

Imię i nazwisko: Wiktor Zyzik
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Wiktor Zyzik - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 22 Chorzow

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Chorzow (Okreg wyborczy)