Wladyslaw Janik

Imię i nazwisko: Wladyslaw Janik
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Wladyslaw Janik - VI kadencja 1972 - 1976
- Wladyslaw Janik - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 36 Chrzanow

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Chrzanow (Okreg wyborczy)