Wlodzimierz Lechowicz

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Lechowicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Lechowicz - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Wlodzimierz Lechowicz - II kadencja 1957 - 1961
- Wlodzimierz Lechowicz - III kadencja 1961 - 1965
- Wlodzimierz Lechowicz - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 16 Wloclawek

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 16 Wloclawek (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii (Tytul/stopien naukowy)