Zdzislaw Grudzien

Imię i nazwisko: Zdzislaw Grudzien
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Zdzislaw Grudzien - IV kadencja 1965 - 1969
- Zdzislaw Grudzien - VI kadencja 1972 - 1976
- Zdzislaw Grudzien - VII kadencja 1976 - 1980
- Zdzislaw Grudzien - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: mgr inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. (Tytul/stopien naukowy)