Zofia Tomczyk

Imię i nazwisko: Zofia Tomczyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Zofia Tomczyk - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Zofia Tomczyk - I kadencja 1952 - 1956
- Zofia Tomczyk - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw II

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw II (Okreg wyborczy)