Adam Oldakowski

Imię i nazwisko: Adam Oldakowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Adam Oldakowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-12-25

Liczba glosow: 7488

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Gizycko

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-12-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 7488 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Gizycko (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier rolnictwa (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w grudniu
- w 25 dniu miesiąca