Adam Puza

Imię i nazwisko: Adam Puza
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-02-01

Data wygasniecia mandatu: 2006-12-11

Liczba glosow: 5213

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Szarejki

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-12-11 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 5213 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Szarejki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca