Adam Szejnfeld

Imię i nazwisko: Adam Szejnfeld
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-11-13

Liczba glosow: 26568

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Kalisz

Okreg wyborczy: 38 Pila

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-11-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 26568 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Kalisz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w listopadzie
- w 13 dniu miesiąca