Aleksander Chlopek

Imię i nazwisko: Aleksander Chlopek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1946-12-13

Liczba glosow: 5366

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Chrzanow

Okreg wyborczy: 29 Gliwice

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-12-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 5366 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Chrzanow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w grudniu
- w 13 dniu miesiąca