Alfred Budner

Imię i nazwisko: Alfred Budner
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Alfred Budner - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-08-30

Liczba glosow: 16075

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Tomaszew

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 16075 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Tomaszew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 30 dniu miesiąca